Процедури, извършвани от регистрирани одитори съгласно изискванията на Търговския закон

Процедури, извършвани от регистрирани одитори съгласно изискванията на Търговския закон

Извършваме процедури, изпълнявани от регистрирани одитори по реда на изискванията на българския Търговски закон, свързани с придобиването и преобразуването на търговски дружества. Това включва изпълнение на законови изискваните процедури върху съотношението на замяна и върху капитала на новосъздадените дружества. При приключване на нашите процедури обикновено издаваме доклад с фактически констатации, в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги 4400 „Ангажименти за договорени процедури“.

Свържете се с нашите професионалисти

Валя Йорданова

Валя Йорданова

Старши съдружник, Одиторски услуги & Обучения, Етика и независимост
personBDO.LiveSite.ViewBio
Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
personBDO.LiveSite.ViewBio