Одит и Ангажименти за Сигурност

Докладваме сигурност, на която можете да се доверите.

БДО АФА има водеща роля в развитието на законодателството в областта на одита и на одиторската професия в България.

Нашият подход не се изчерпва с издаване на професионално мнение относно финансовия отчет: ние предоставяме независими оценки и консултации на ръководството по ключови въпроси. В допълнение, ние оценяваме и спомагаме за подобряването на вътрешните контроли, свързани с изготвянето на надеждна финансова информация. Нашите констатации и препоръки спомагат за развитието на предприятията и управлението на тяхната дейност.

Задълбоченото познаване на българските и международните счетоводни и одиторски стандарти, в комбинация с практическия ни опит в различни сектори и географски региони, са ни спечелили признанието и доверието на бизнеса, на публичния сектор и на международни организации.

Свържете се с нашите професионалисти

Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
Валя Йорданова

Валя Йорданова

Старши съдружник, Одиторски услуги & Обучения, Етика и независимост
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
Красимира Радева

Красимира Радева

Съдружник, Одиторски услуги, Система за контрол на качеството
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$