Технологии, Медии и Развлечения, Телекомуникации

Технологии, Медии и развлечения, Телекомуникации

Бързото развитие на технологиите неизбежно води до развитие на сектора. Скоростта, възможността за реакция и гъвкавостта са фактори от решаващо значение за компании на всеки етап от жизнения си цикъл, особено при навлизане в нови сфери или пазари.

Ние помагаме на нашите клиенти да се справят с множеството предизвикателства, свързани с разширяването в международен план, да избягват опасностите, като същевременно се възползват оптимално от тези възможности. Комбинираме богатите си познания за сектора със задълбочено разбиране на целите и визията на клиентите, за да им помогнем да постигнат целите си по възможно най-ефективен начин.

Нашите услуги обхващат: 
  • Преобразуване и придобиване (включително оценки и финансова структура) 
  • Трансферно ценообразуване
  • Признаване на приходи
  • Данъчна ефективност
  • Привличане на таланти и управление на човешки капитал
  • Спазване на регулаторни изисквания
  • Добри практики и бенчмаркинг спрямо конкуренцията 
  • Бизнес планиране и прогнозиране
  • Одит и изразяване на сигурност

Свържете се с нашите професионалисти

Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
personBDO.LiveSite.ViewBio
Албена Харалампиева

Албена Харалампиева

Директор, Управление на риска и съответствие
personBDO.LiveSite.ViewBio