Транспорт и Логистика

Транспорт и логистика

Клиентите ни са от лица и управлявани от собствениците фирми до публично търгувани компании. Те могат да се възползват от нашите задълбочени познания и опит в областта на счетоводство и бизнес услуги. Също така се гордеем със своя ангажимент за изграждане на стабилни взаимоотношения с нашите клиенти.

Предоставяните от нас услуги включват техническо счетоводство, данъчни консултации, консултации в областта на корпоративни финанси, одит и преструктуриране.

Притежаваме експертен опит в областта на куриерски услуги, сухопътен и въздушен транспорт и логистика.

Свържете се с нашите професионалисти

Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
personBDO.LiveSite.ViewBio