Природни Ресурси & Енергия

Природни ресурси & Енергия

На фона на трансформацията в енергетиката БДО АФА предоставя инструментите, необходими на клиентите в сектора за подобряване на техните производствени процеси, оптимизиране на дейността и подкрепа на екологични инициативи. Нашите решения са конкретно съобразени с бизнес целите на клиента, независимо дали става дума за повишаване на ефективност посредством планиране ресурсите на предприятието (ERP), оптимизиран анализ, изготвяне на стратегия за киберсигурност, разработване на пътна карта за ESG или осигуряване на съответствие с регулаторни изисквания.

Фокусираме се върху конкретни подсектори, за да задълбочим познанията си в съответните области и да подобрим качеството на услугите, които предлагаме на клиентите в тях. Тези подсектори включват: 
  • Производство на зелена енергия.
  • Производство и разпределение на електроенергия. 
  • Търговия с енергия.
  • Води и отпадъци.

Свържете се с нашите професионалисти

Валя Йорданова

Валя Йорданова

Старши съдружник, Одиторски услуги & Обучения, Етика и независимост
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$