Производство

Производство

В БДО АФА отлично разбираме ключовите аспекти, които засягат производствения сектор в България. Този фокус ни позволява да адаптираме широк набор от предлаганите от нас консултантски и одиторски услуги, както и да прилагаме уменията и познанията си в помощ на клиентите ни в сферата на производството. 

Също така се фокусираме върху конкретни подсектори, за да задълбочим познанията си в съответните области и да подобрим качеството на услугите, които предлагаме на клиентите в тях. Тези подсектори включват:
  • Автомобилостроене
  • Инженеринг
  • Производствени технологии
  • Космическа индустрия и отбрана
  • Хранителновкусова промишленост
  • Екологично производство

Свържете се с нашите професионалисти

Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
personBDO.LiveSite.ViewBio
Валя Йорданова

Валя Йорданова

Старши съдружник, Одиторски услуги & Обучения, Етика и независимост
personBDO.LiveSite.ViewBio