Финансови Услуги

Финансови услуги

БДО АФА е регистрирано одиторско дружество, лицензирано от Българската народна банка и Комисията по финансов надзор за одит по закон на банки, застрахователни дружества и пенсионни дружества и фондове.

В допълнение към одит по закон, нашите експертен опит и познания обхващат също така:

  • Ангажименти за одит и изразяване на сигурност по отношение на друга финансова и нефинансова информация.
  • Одит със специално предназначение във връзка с регулаторни изисквания.
  • Вътрешен одит.
  • Управление на риска и вътрешен контрол.
  • Данъчни консултации.
  • Прилагане на МСФО.
  •  Обучения.

Свържете се с нашите професионалисти

Валя Йорданова

Валя Йорданова

Старши съдружник, Одиторски услуги & Обучения, Етика и независимост
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$