Потребителски стоки и услуги

Потребителски Стоки и Услуги

Опитът и познанията на БДО АФА в областта на потребителски стоки и услуги обхваща секторите търговия на едро и дребно, туризъм и отдих.

Търговията на едро и дребно е ключова част от клиентската база на БДО АФА от много години. Израстването и развитието на данъчната, одиторска и счетоводна дейност на БДО АФА ни позволиха да развием услугите, които предлагаме на основни компании в сектора.

С навлизането на все повече икономически групи в сферата на туризма и отдиха в морски, СПА и планински региони, БДО АФА може да им съдейства при структуриране на бизнес модел, вътрешни системи за счетоводство и контрол, като разполага с необходимите познания и опит в областта.

Свържете се с нашите професионалисти

Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$