Нашите мисия и ценности

Мисия

Нашата мисия в БДО АФА е да бъдем довереният консултант за вас - нашите клиенти. Работим партньорски с вас за вашето бизнес развитие, предлагайки най-добрите практически решения, съобразени с вашите потребности и очаквания.

Ние предвиждаме бъдещи нужди и се фокусираме върху устойчив растеж. Девизът ни, „Днес ние правим това, което другите утре ще мислят“, е отражение на нашия проактивен подход.

Ценности

  • Креативност: Ние генерираме иновативни идеи и предлагаме смели и печеливши решения.
  • Новаторство и постижения: Ние съчетаваме опита на нашите съдружници с иновативната нагласа на младите ни колеги, за да осигурим баланс между традиция и съвременност
  • Постоянно учене: Посветени сме на трупането на задълбочени познания и експертен опит в различни области, непрекъснато обновяваме уменията си посредством системни обучения и практически опит.
  • Подход, фокусиран върху клиента: Ние разбираме и адресираме нуждите на нашите клиенти, като предлагаме не само решения, но и проактивна подкрепа.
  • Независимост: Поддържаме независимост в нашето мнение и позиция, като се придържаме стриктно към професионалните стандарти при извършване на одит и предоставяне на консултации.
  • Качество, ефективност и своевременност: Ние постигаме баланс между качество, ефективност и своевременност, гарантирайки, че работата е не само коректно извършена, но и изпълнена в срок, в отговор на изискванията на динамичната бизнес среда.
  • Екипна работа и комуникация: Приоритизираме екипната работа и ефективната комуникация, като стимулираме дългосрочно сътрудничество и взаимно разбиране.
  • Споделяне на знания: Ценим споделянето на знания и умения в рамките на екипа, което за нас в важен аспект от колективната ни експертиза. Нашите експерти са отдадени и търпеливи, посветени на непрекъснатото професионално израстване.

Ние в БДО АФА следваме тези ценности и гарантиране на най-висок стандарт на нашите услуги и етично поведение в работата ни с клиенти, с професионалната общност и с обществото.