Членства и акредитации

БДО АФА има трайно присъствие в различни търговски камари и професионални организации, което е доказателство за нашия ангажимент към постигане на оптимално качество и постоянно обучение и израстване: 

  • Американска търговска камара в България (AmCham): БДО АФА е член на AmCham от 1994 г., което затвърждава ангажимента ни към засилване на международното бизнес сътрудничество.
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара в България (ГБИТК): БДО АФА се присъединява към ГБИТК през май 2014 г., с което засилва връзките на фирмата с германската бизнес общност и сътрудничеството между двете държави.
  • Британско-Българска бизнес асоциация (БББА): БДО АФА става член на БББА през януари 2015 г., с което демонстрира ангажимента ни за предоставяне на съдействие на британския бизнес сектор и ролята ни в засилване на двустранните партньорства.
  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ): БДО АФА е активен член на КРИБ, влиятелна организация, която представлява българските работодатели и индустрия.
  • Асоциация на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA): БДО АФА е постигнала високите изисквания на АССА и е определена от нея за платинен работодател. Това признание отчита нашето придържане към високите стандарти за системно обучение на персонал и професионални услуги, благодарение на което нашите професионалисти имат възможност за придобиване на членство в ACCA. 
  • Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW): През 2018 г, БДО АФА става сертифициран доставчик на обучение на ICAEW, което е допълнително признание за нашия ангажимент да развиваме таланти и да промотираме експертни познания в областта на счетоводството.

Тези партньорства са доказателство за нашия ангажимент за постоянно обучение, професионално развитие и международно сътрудничество, благодарение на които гарантираме първокласни услуги за нашите клиенти.